top of page

רחפת בלונים

חשבתם פעם שאפשר לעמוד על בלון בלי לפוצץ אותו? מסתבר שכאשר מפזרים נכון את המשקל, כמה בלונים רגילים יכולים להחזיק שניים ואפילו שלושה ילדים. הכול עניין של איזון. קצת מפחיד לעלות על השולחן המרחף בפעם הראשונה, וכולם (כולל אני) עושים פרצוף מצחיק של "אמאל'ה, אין סיכוי שזה יצליח". אבל אח"כ מתרגלים ורוצים לעלות שוב ושוב על רחפת הבלונים המשוכללת.חשבתם פעם שאפשר לעמוד על בלון בלי לפוצץ אותו? מסתבר שכאשר מפזרים נכון את המשקל, כמה בלונים רגילים יכולים להחזיק שניים ואפילו שלושה ילדים. הכול עניין של איזון. קצת מפחיד לעלות על השולחן המרחף בפעם הראשונה, וכולם (כולל אני) עושים פרצוף מצחיק של "אמאל'ה, אין סיכוי שזה יצליח". אבל אח"כ מתרגלים ורוצים לעלות שוב ושוב על רחפת הבלונים המשוכללת.

מה צריך?

- שולחן

- בלונים

בואו ננסה:

הופכים את השולחן. מנפחים את הבלונים לגודל אחיד. דוחפים כמה בלונים שאפשר תחת השולחן. עולים בזהירות. מרחפים בכיף.הופכים את השולחן. מנפחים את הבלונים לגודל אחיד. דוחפים כמה בלונים שאפשר תחת השולחן. עולים בזהירות. מרחפים בכיף.


ניסויים נוספים

bottom of page